Skip to content

Doel van Stichting VSSA

Op 20 september 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nationale Politie geen wapenvergunning had mogen afgeven aan Tristan van der Vlis. De Nationale Politie is daardoor aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de schietpartij door Tristan van der Vlis op 9 april 2011.

Na de uitspraak van de Hoge Raad hebben de Nationale Politie en verzekeraar Centraal Beheer de Stichting VSSA opgericht. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven. Het doel van de stichting is om schade te vergoeden die personen of bedrijven hebben geleden door de schietpartij. Stichting VSSA beoordeelt iedere aanspraak van nabestaanden van overledenen, slachtoffers met psychisch en/of lichamelijk letsel en andere gedupeerden. Dat gebeurt op basis van het Nederlands (schadevergoedings)recht.

Goed om te weten: de stichting is onafhankelijk. Stichting VSSA beslist dus of iemand een schadevergoeding krijgt en zo ja: hoeveel. De Nationale Politie en Centraal Beheer mogen zich daar niet meer mee bemoeien.