Fiscale hulp voor Slachtoffers schietincident Ridderhof

Slachtoffers van het schietincident in winkelcentrum de Ridderhof kunnen sinds vorig jaar in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Een schadevergoeding kan gevolgen hebben voor toeslagen en belastingen.  Om te zorgen dat een schadevergoeding ook echt zijn doel dient, heeft Gemeente Alphen aan den Rijn fiscale hulp geregeld. Slachtoffers kunnen gratis ondersteuning krijgen van Cazis. Dit is een onafhankelijke organisatie die samen met de slachtoffers kijkt naar de gevolgen voor toeslagen en inkomstenbelasting.

Verder lezen

Gemeente Alphen aan den Rijn besluit na overleg met Stichting VSSA: slachtoffers van het schietincident in De Ridderhof worden niet gekort op hun bijstandsuitkering

Krijgt u als inwoner van de Gemeente Alphen aan den Rijn een uitkering van de Stichting VSSA en zit u in de bijstand of in een schuldhulpverlening? Dan is het volgende voor u van belang.
De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten dat de door Stichting VSSA toegekende schadevergoeding niet leidt tot wegvallen of korting op uw bijstandsuitkering.
Ook kan de Gemeente samen met u bekijken of het mogelijk is de schadevergoeding buiten het schuldhulpverleningstraject te houden.
Deze regeling geldt ook als u in het verleden al een schadevergoeding van VSSA heeft gekregen.

De Gemeente kan u alleen helpen als u zich meldt bij:
Gemeente Alphen aan den Rijn
Serviceplein
Team Kwaliteit
Tel.: 0172 – 14 01 72

Lees hier het persbericht van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Uitgekeerde geldbedragen voor de oprichting van Stichting VSSA

Op 5 mei 2021 heeft Stichting VSSA op deze website informatie gegeven over claims en uitgekeerde bedragen sinds april 2020. Over uitgekeerde bedragen voor april 2020 was nog geen informatie beschikbaar. De Nationale Politie en haar verzekeraar heeft Stichting VSSA inmiddels gemeld dat voor de oprichting van Stichting VSSA aan slachtoffers en hun belangenbehartigers een totaalbedrag van € 617.422,63 is uitgekeerd.

Stand van zaken: claims en uitgekeerde geldbedragen

Bijgewerkt op 31 maart 2024

Stichting VSSA probeert elke ingediende claim zo snel mogelijk af te handelen. In de tabel hieronder ziet u hoeveel zaken er sinds april 2020 bij VSSA zijn aangemeld en hoeveel er zijn afgesloten. Ook ziet u hoeveel geld slachtoffers tot nu toe kregen via VSSA. Geldbedragen die vóór april 2020 zijn betaald door het Schadefonds Geweldsmisdrijven staan niet in dit overzicht.

Verder lezen

VSSA regelt terugbetaling aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kreeg u eerder al een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Dan is de regel dat u die moet terugbetalen als u daarna een schadevergoeding krijgt. Maakt u aanspraak op een schadevergoeding bij stichting VSSA? Dan houdt VSSA daar rekening mee. VSSA beoordeelt of u een schadevergoeding krijgt en hoe hoog die moet zijn. Is de schadevergoeding hoger dan het bedrag dat u van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kreeg? Dan betaalt VSSA aan u het verschil. Dit deel van de schadevergoeding mag u houden. VSSA gebruikt het andere deel van de schadevergoeding om het Schadefonds Geweldsmisdrijven terug te betalen. U hoeft zelf dus niets te regelen.

Wilt u weten hoe het precies werkt? Lees meer.