Bijgewerkt op 30 juni 2024

Stichting VSSA probeert elke ingediende claim zo snel mogelijk af te handelen. In de tabel hieronder ziet u hoeveel zaken er sinds april 2020 bij VSSA zijn aangemeld en hoeveel er zijn afgesloten. Ook ziet u hoeveel geld slachtoffers tot nu toe kregen via VSSA. Geldbedragen die vóór april 2020 zijn betaald door het Schadefonds Geweldsmisdrijven staan niet in dit overzicht.

Aantal ingediende claims bij VSSA 184
Aantal genomen beslissingen 429
Afgesloten zaken 153
Totaalbedrag dat VSSA betaalde in afgesloten zaken € 7.868.406,94
Totaalbedrag dat VSSA betaalde aan voorschotten in (nog) niet afgesloten zaken € 363.002,15
Totaalbedrag dat VSSA betaalde aan slachtoffers en hun belangenbehartigers €8.231.409,09
Totaalbedrag dat de Nationale Politie en Centraal Beheer voorafgaand aan de oprichting van VSSA hebben betaald aan slachtoffers en hun belangenbehartigers € 617.422,63
Totaal betaalde bedragen € 8.848.831,72
Naar verwachting te ontvangen claims 1-3

Heeft u alle informatie aangeleverd?

VSSA heeft nog niet voor alle zaken die zijn aangemeld genoeg informatie om een beslissing te kunnen nemen. We hebben slachtoffers en hun belangenbehartigers gevraagd om alle ontbrekende stukken alsnog op te sturen. Is alle informatie die wij nodig hebben aangeleverd? Dan kunnen we een beslissing nemen over de schadevergoeding en, als dat aan de orde is, de betaling van een voorschot.

Heeft u uw claim al ingediend bij VSSA?

We vinden het jammer dat nog niet alle slachtoffers hun claim bij ons hebben ingediend. Want als we geen inzicht krijgen in hun zaak, dan kunnen we helaas niets voor ze doen. Bent u ook slachtoffer en heeft u uw claim nog niet ingediend bij VSSA? Dan roepen wij u op om dat alsnog te doen. Neem contact met ons op of vraag degene die u bijstaat om dat te doen. Dan gaan wij direct met uw zaak aan de slag.