Slachtoffers van het schietincident in winkelcentrum de Ridderhof kunnen sinds vorig jaar in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Een schadevergoeding kan gevolgen hebben voor toeslagen en belastingen.  Om te zorgen dat een schadevergoeding ook echt zijn doel dient, heeft Gemeente Alphen aan den Rijn fiscale hulp geregeld. Slachtoffers kunnen gratis ondersteuning krijgen van Cazis. Dit is een onafhankelijke organisatie die samen met de slachtoffers kijkt naar de gevolgen voor toeslagen en inkomstenbelasting.

Een schadevergoeding telt als vermogen. Het vermogen van een persoon heeft invloed op de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. De ontvangst van de schadevergoeding kan gevolgen hebben voor de Toeslagen die worden ontvangen van de Belastingdienst. Voor de beoordeling van het recht wordt namelijk ook het vermogen van een belanghebbende beoordeeld. Om dit te voorkomen moet de schadevergoeding  gemeld worden als bijzonder vermogen. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Cazis kan hierbij helpen. Een schadevergoeding kan ook gevolgen hebben voor box 3, belasting over sparen en beleggen. Ook hierbij kan Cazis helpen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De schadevergoeding wordt buiten beschouwing gelaten wanneer een slachtoffer met schadevergoeding een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen doet in 2022 en 2023.  De gemeente roept deze inwoners op om zich te melden bij het Serviceplein, zodat we hen hiermee verder kunnen helpen.

Niet gekort op bijstandsuitkering

Wanneer een slachtoffer een bijstandsuitkering ontvangt dan wordt een schadevergoeding daarop niet gekort. De gemeente roept deze inwoners op om zich te melden bij het Serviceplein, zodat we hen hiermee verder kunnen helpen.

Contact

Wilt u gebruik maken van de fiscale hulp van Cazis, dan kunt u contact opnemen via het Serviceplein.

Claim indienen

De afhandeling van de schadevergoeding ligt volledig bij de Stichting “Vergoeding Schade Slachtoffers Schietincident Alphen aan den Rijn” (VSSA). Bent u ook slachtoffer en heeft u uw claim nog niet ingediend bij VSSA? Dan roepen wij u op om dat alsnog te doen via de website van de VSSA.